تخصیص اعتبار برای کمیسیون تبلیغ و ترویج شورای توسعه فرهنگ قرآنی قم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم از تخصیص اعتبار برای کمیسیون تبلیغ و ترویج شورای توسعه فرهنگ قرآنی این استان خبر داد: ...