معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: قصد داریم دانشگاه آزاد اسلامی قم و خراسان رضوی را به‌ عنوان قطب علوم انسانی معرفی کنیم. " /> کمیسیون تخصصی علوم انسانی و هنر Archives | صبح قم | اخبار قم

دانشگاه آزاد اسلامی قم و خراسان‌رضوی قطب علوم انسانی می‌شوند

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: قصد داریم دانشگاه آزاد اسلامی قم و خراسان رضوی را به‌ عنوان قطب علوم انسانی معرفی کنیم.

...