تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شهرک شکوهیه قم بهسازی شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در بازدید از بزرگترین شهرک صنعتی استان تصریح کرد: واحدهای آلاینده صنعتی که نسبت به اخطارها و الزامات زیست محیطی بی توجه باشند، قطعا اجازه ادامه فعالیت نخواهند داشت. شعارسال: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در بازدید از بزرگترین شهرک صنعتی استان تصریح کرد: واحدهای آلاینده صنعتی که ...