فعالیت ۱۷۰ داروخانه در قم/ داروهای ایرانی تمام کیفیت های لازم را دارند

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم با تاکید بر این که احتکار دارویی در قم وجود ندارد، گفت: توزیع دارو در بستر شبکه… ...