پیش بینی برداشت ۴۵۰ تن زیتون در قم

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی: از ابتدای سال برای 800 مددجو فرصت شغلی ایجاد شده است. ...