سومین کنفرانس ملی ریاضی فیزیک در دانشگاه صنعتی قم برگزار می‌شود

رئیس دانشگاه صنعتی قم از برگزاری سومین کنفرانس ملی ریاضی-فیزیک با حضور اساتیدی از دانشگاه‌های صنعتی شریف، فردوسی مشهد و مهمانان بین المللی خبر داد. ...