سومین کنفرانس ملی فیزیک ریاضی در دانشگاه صنعتی قم برگزار شد

سومین کنفرانس ملی فیزیک ریاضی با حضور پروفسور باسیوس از دانشگاه بروکسل بلژیک، اساتید و صاحب‌نظران فیزیک ریاضی کشور در دانشگاه صنعتی قم برگزار شد. ...