اف ای تی اف معاهده ای ننگین و ظالمانه

آیت الله مکارم شیرازی بر ساماندهی فضای مجازی تاکید کرد . ...