خانه های روستای کهندان قم تخلیه شد

بخشدار خلجستان قم گفت:در روستای کهندان این بخش به دلیل پیشگیری از وقوع سیل احتمالی ناشی از جاری شدن آب از سمت کوه… ...