نخستین سمینار تخصصی فریزبی در قم برگزار شد

نخستین سمینار تخصصی ورزش فریزبی با حضور اساتید و متخصصان علوم ورزشی، مربیان، مدیران و مشاوران رشته فریزبی در قم برگزار شد. ...