محکومیت سکوت مجامع بین المللی برابر جنایت وحشیانه شهادت کودک شیعه در شهر مدینه

جامعه مدرسین، جامعه المصطفی و دفتر تبلیغات اسلامی، مردم شریف ایران را به خلق حماسه ای دیگر دعوت کردند. ...