۷۵ درصد متکدیان در قم بومی نیستند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان: برای جلوگیری از قاچاق دام، همه محورهای استان تحت کنترل است. ...