سفیران ترویج فرهنگ اهدای خون به قم رسیدند

سفیران ترویج فرهنگ اهدای خون که حرکت خود را از بوشهر آغاز کرده بودند پس از ۹ روز رکاب زنی به شهر مقدس قم رسیدند. ...