جایگاه سوم بانوان کونگ فو کار قمی با ۱۱مدال رنگارگ

بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)، تعدادی طرح در مناطق محروم قم را به صورت مشارکتی اجرا می‌کند ...