نیشی که عقرب‌ها را گزید

وزیر صنعت: احیای صنایع تعطیل از مهمترین برنامه‌های این وزارتخانه در سال جدید است ...