رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم تأکید کرد: تکریم ارباب رجوع، ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و رضایت‌مندی دانشجویان مهم‌ترین استراتژی‌ها برای جذب دانشجو است. " /> کیفیت خدمات آموزشی Archives | صبح قم | اخبار قم

تأثیر ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در جذب دانشجو

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم تأکید کرد: تکریم ارباب رجوع، ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و رضایت‌مندی دانشجویان مهم‌ترین استراتژی‌ها برای جذب دانشجو است.

...