پای درد دل یک نانوای قدیمی/حاضر به کار در نانوایی‌های ماشینی نیستم

یک نانوای سنتی با بیان اینکه هیچ گاه حاضر به کار در نانوایی های ماشینی نیستم، عنوان کرد: از زمانی که به خاطر دارم، یک نان سنتی که در تنورهای قدیمی پخت می شد، مزه و طعم بسیار خوب و لذیذی داشت، اما با ماشینی شدن پخت نان، آن کیفیت گذشته در طعم نان دیده نمی شود. ...