اسکان بیش از ۶۵ هزار نفر در استراحتگاه‌های عمومی قم

حجم آب ذخیره شده سد ۱۵ خرداد قم، پس از بارندگی‌های اخیر ۶ میلیون متر مکعب افزایش یافته است. ...