تعریف درست از دولت کارآمد درگام دوم انقلاب تبیین شود

قم -ایرنا- رئیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: امروز و در گام دوم انقلاب اسلامی، باید به طرح و تعریف درست و مشخصی از دولت کارآمد دست پیدا کنیم. ...