۶۵۵ جهادگر از قم به سیل زدگان امداد رسانی کردند

قم (پانا) – شایعه گران شدن بنزین و عدم پاسخ شفاف مسئولان صف های طولانی را در پمپ بنزین های سطح شهر قم موجب شد. صدها خودرو در مقابل پمپ بنزین های سطح شهر قم به گمان اینکه بنزین قرار است سهمیه بندی شود صف کشیدند، این در حالی است که بیژن زنگنه وزیر نفت ...

شایعه گران شدن بنزین در قم + ویدئو

قم (پانا) – شایعه گران شدن بنزین و عدم پاسخ شفاف مسئولان صف های طولانی را در پمپ بنزین های سطح شهر قم موجب شد. صدها خودرو در مقابل پمپ بنزین های سطح شهر قم به گمان اینکه بنزین قرار است سهمیه بندی شود صف کشیدند، این در حالی است که بیژن زنگنه وزیر نفت ...