ابعاد ظرفيتي قم توان پاسخگويي به نيازهاي جهان اسلام دارد

معاون هماهنگي امور زائرين استانداري قم گفت: استان قم ظرفيت هاي غني براي جذب گردشگران دارد و با حضور هدفمند گردشگران داخلي و خارجي مي توان بستر توسعه قم را فراهم ساخت و ابعاد ظرفيتي قم توان پاسخگويي به نيازهاي جهان اسلام دارد. شعارسال: یونس عالی پور روز سه شنبه در ديدار با هيئت مديره ...