واحدهای بین راهی قم از خدمات زیرساختی محروم هستند‌

قم - ایرنا - رئیس انجمن صنفی مجتمع های گردشگری قم گفت: برخی از واحدهای گردشگری بین راهی این استان برغم خدمات رسانی به 25 هزار زائر و مسافر در شبانه روز، ولی از نعمت گاز، آب و تلفن محروم می باشند. ...