۱۲ فروردین روز زنده شدن اسلام است/ رأی قاطع ملت به جمهوری اسلامی

قم- استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه۱۲ فروردین ماه روز زنده شدن اسلام است گفت: مسؤلینی که دستشان به سوی اجنبی ها دراز است بدانند در مملکت ما اسلام حاکم است. ...