ابوالفضل محمدی‌البرزی شاعر و کارمند دانشگاه آزاد اسلامی قم به مناسبت ۱۹ دی روز دیدار مردم شریف قم با مقام معظم رهبری، شعری با عنوان «دیدار رهبری» سروده است. " /> 19 دی Archives | صبح قم | اخبار قم

شد روز وصل ما، دیدار رهبری

ابوالفضل محمدی‌البرزی شاعر و کارمند دانشگاه آزاد اسلامی قم به مناسبت 19 دی روز دیدار مردم شریف قم با مقام معظم رهبری، شعری با عنوان «دیدار رهبری» سروده است.

...

خدمت به مردم ادامه راه نورانی امام خمینی(ره) است

خط کمکی انتقال آب شهر کهک با هدف تامین کسری آب این شهر تا ۲۲بهمن امسال به بهره برداری می‌رسد. ...