پرداخت بیش از ۲ و نیم میلیارد تومان زکات توسط مردم قم

گروه اجتماعی ـ رئیس اداره زکات کمیته امداد استان قم گفت: مردم این استان طی ۹ ماه دو میلیارد و ۷۵۳ میلیون تومان زکات پرداخت کردند. ...